Zew Rozumu

Gra edukacyjna „Zew Rozumu” Fundacji Optimum Pareto, której celem jest nauczenie poprawnej argumentacji.

W dobie fake newsów i powszechnie stosowanej manipulacji słowem umiejętność rozpoznania prawdy od fałszu jest szczególnie wartościowa i przydaje się na każdym etapie życia.

Moim celem było wspomóc prace merytoryczne filozofów opracowujących mapy argumentacyjne, aby osadzić je w ramach zrozumiałej i intuicyjnej mechaniki gry opartej o rozwiązanie znane z tradycyjnych gier Role Play.  Wesprzeć pracę scenarzysty, tworzącego kilka różnych scenariuszy.

.

Zadanie główne:

Projekt wymagał niezwykłej precyzji i dokładności w sformułowaniu zadań, z którymi mieli mierzyć się gracze. Główna trudność wynikała z przyjętej formuły gry: otwartości, która miała pozwolić graczom formułować poprawne odpowiedzi oraz z jednoznacznego nastawienia na poprawność lub błędność każdego z możliwych do zaproponowania rozwiązań.

W toku projektu szybko okazało się, że zastosowanie twardego rygoru jednej poprawnej interpretacji zdań napotyka na problemy w postaci sposobów, w jakie gracze formułowali tezy o poprawności lub błędności argumentu.

Nawet uproszczone formuły argumentacji z powodu złożoności Języka Polskiego podlegały kilku możliwym wariantom ich odczytania, co powodowało wątpliwości dotyczące warunków prawdziwości/fałszu argumentu.

W tej sytuacji niezbędne okazało się być wprowadzenie Mistrza Gry, który ma decydujący głos w sprawach spornych, jak również stworzenie obszernej instrukcji zawierającej opracowania najczęściej spotykanych błędów argumentacyjnych wraz z ich przykładami. Dzięki temu gracze mogą znaleźć odpowiedzi na wątpliwości, które mogą napotkać w ramach trwania gry.

Wprowadziliśmy również kilka poziomów złożoności scenariuszy, aby dostosować rozgrywkę do wiedzy graczy, którzy na każdym poziomie mieli do rozegrania osobny scenariusz testujących ich umiejętności i znajomość map argumentacyjnych oraz zasad poprawnej argumentacji.

 

Zadanie poboczne:

  • Opieka nad stworzeniem funkcjonalnej mechaniki gry odrębnej dla każdego z poziomów.
  • Konsultacje merytoryczne i opiniowanie proponowanych w grze argumentów pod kątem ich poziomu trudności i jednoznaczności.
  • Dostosowanie map argumentacyjnych i ich modyfikacja w zgodzie ze scenariuszem i zakładanym poziomem wiedzy graczy.
  • Współpraca przy opracowaniu zasad rozgrywki.
  • Testowanie rozwiązań i modyfikacja argumentów zgodna z feedbackiem płynącym od beta-testerów gry.