szkolenia i konsultacje

demonstracja prelegenta

 

Szkolenia

 

Prowadzę działalność szkoleniową. W 2021 byłem wykładowcą w ramach Digital Dragons Academy oraz poprowadziłem specjalny dedykowany kurs ze scenopisarstwa do gier dla studentów dziennikarstwa z Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

W 2022 roku wziąłem udział w Digital Dragons jako jeden z prelegentów targów.  Wraz z wrocławskim Stowarzyszeniem Game Up od listopada 2019 roku prowadzę działalność szkoleniową. Demonstruje dobre praktyki warsztatowe. Kładę nacisk na aspekty praktyczne pracy w branży, a nie na czystą teorię. Uczestnicy i uczestniczki podczas warsztatu pisania scenariuszy do gier opanowują narzędzia i umiejętności niezbędne  na każdym etapie projektowania historii gry.  

 

W trakcie swoich szkoleń stawiam nacisk na jakościową pracę w niewielkich grupach – do ok. 10 osób maksymalnie. 

Tematyka poruszana podczas kursu:

 

Wprowadzenie:

1.       Projektowanie narracji – za co odpowiada Narrative Designer.  Narracja vs. fabuła.  Rola w małym i większym zespole projektowym i podczas wszystkich etapów tworzenia gry.

2.       Temat, wizja – podstawowe założenia fabularne i narracyjne gry. Jak projektować, by narracja i mechaniki nawzajem się wspierały.

3.       Projektowanie dokumentacji  – terminologia i zasady sporządzania czytelnej dokumentacji przebiegu fabuły gry.

4.       Typy gracza i motywacja – dostosowanie rozwiązań narracyjnych pod typy graczy, gatunki gier i motywacje, towarzyszące im podczas rozgrywki.

 

 

 

 

scenopisarstwo - gry komputerowe
game Up warsztaty

 Konstrukcja fabuły i narracji gry

1.       Struktura trzech aktów – punkt wyjścia w projektowaniu fabuły gier.  Pierwszy draft.

2.       Ekspozycja jej typy i role w różnych gatunkach gier – wartość pierwszych kilku minut gry.

3.       Podróż bohatera – podstawowy schemat narracyjny gier i jego modyfikacje. Różnice w zastosowaniu podróży bohatera między kinem a grami.

4.     Metoda sekwencyjna – użycie podejścia sekwencyjnego w konstruowaniu segmentów mikro-narracji (scen i questów głównych).

 

 

 Bohaterowie

 • 1.       Typy głównych bohaterów – bohater trój-wymiarowy, dwu-wymiarowy, bohater jako wehikuł, funkcja empatii w tworzeniu bohaterów. Typy bohaterów, a gatunki gier.
 • 2.       Archetypy postaci – funkcje postaci drugo i trzecio-planowych i zasady budowy interakcji między postaciami archetypowymi. Łączenie archetypów.  
 • 3.       Antagoniści i ich projektowanie, typy i cechy antagonistów.
 • 4.       Konflikt – rodzaje konfliktów i ich funkcje narracyjne. Makro i mikro konflikty.

 

Budowanie świata gry

 • 1.       Worldbuilding – spójność świata, zawieszenie niewiary i immersja. Konstruowanie założeń świata gry. 
 • 2.       Environmental storytelling – opowiadanie otoczeniem versus opowiadanie dialogiem. 
 • 3.       Pętla feedbacku i Interfejs – rola instant feedbacku w rozgrywce. 
 • 4.       Znajdki – wzbogacanie świata gry przez dodatkowe elementy: książki, przedmioty, zapiski, dzienniki i ich rola w tworzeniu narracji w grze.

 

Podstawy tworzenia scenariuszy

 • 1.       Podstawy tworzenia scenariusza gry – typy zapisu scenariuszy gier, scenariusze przerywników filmowych. Powszechnie spotykane problemy narracyjne: deus ex machina i spisek scenarzysty.
 • 2.       Zapis mechanik w scenariuszu gry  na przykładzie projektu tutorialu do gry.  
 • 3.       Stylizacja i dialogi w grach – pisanie dialogów, różnice między dialogami w grach, a dialogami w innych mediach.
 • 5.       Lokalizacja dialogów. Wprowadzenie zapisu scenariuszowego do silnika. Testy i modyfikacje narracji i dialogów.
 • 6.       Analiza budowy questu – schemat i konstrukcja questa.
 • 7.       Metody projektowania narracji nieliniowej.
 • 8. typy narracji nieliniowej – podstawy projektowania wyborów w grach. 

 

 Kurs pisania scenariuszy gier komputerowych odbywa się stacjonarnie we Wrocławiu i zdalnie. Uczestnikami i uczestniczkami mogą być osoby od szesnastego roku życia. Warsztat przeznaczony jest zarazem dla osób, początkujących, jak też dla osób, które posiadają już doświadczenie w branży. Kursu kończy się zadaniem polegającym na przedstawieniu fragmentu scenariusza własnej gry.  

W ramach kursu można wykonać także zadania dodatkowe (swoiste side-questy), które pozwalają jeszcze lepiej rozwinąć swoje scenopisarskie umiejętności. Polegają one na przesyłaniu dodatkowych prac, które następnie zostają szczegółowo omówione w grupie lub poprzez indywidualne komentarze. Informacje o dostępności kursów są publikowane na profilu FB Stowarzyszenia Game UP. Po więcej informacji na temat kursów zapraszam także do osobistego kontaktu.

 

indywidualne konsultacje

 

Poza działaniami warsztatowymi prowadzę indywidualne konsultacje z zakresu storytellingu, scenopisarstwa i narracji w grach i w filmach. Konsultacje odbywają się indywidualnie lub w niewielkich grupach. Szczegóły spotkań i ich tematyka są każdorazowo ustalane z osobami zainteresowanymi.